Valentin

Titta på denna bild av Valentin? Titta på denna bild av Valentin? Titta på denna bild av Valentin? Titta på denna bild av Valentin? Titta på denna bild av Valentin? Titta på denna bild av Valentin? Titta på denna bild av Valentin?

Det vanliga tillståndet... ^_^`)

Valentin som är en försvenskning av namnet "Valerian" i orginalet är den av agenterna som helst håller sig till reglerna och försöker oftast ha ett lugnare tillvägagångssätt än Lindas mer handgripliga och och emotionella, Dock är även Valentin redo att bända på protokoll när saker inte står rätt till i Galaxity (efter enträgen övertalning från Linda givetvis;) Men nu när de båda står utan arbetsgivare sedan tidsparadoxen 1986 utplånade Galaxity från historien får vi anta att paret blir mer jämnbördiga ur det perspektivet...
 
08/3/2002 Andréas
Point Central